Peyzaj Hizmeti 
Çengeldere Mah. Çengeldere Cad. Talih Sk. No:1 Beykoz/İstanbul
info@sancakbetonelemanlari.com 0216 451 69 95

Peyzaj Hizmeti

Yapı üretim sürecinde tüm açık veya yeşil alanların peyzaj tasarım, çevre düzenleme ve peyzaj projesi hizmetleri, peyzaj rölöve - restitüsyon - restorasyon hizmetleri, açık - yeşil alan donatı projesi hizmetleri, iç mekanda bitkisel tasarım hizmetlerini tüm aşamalarıyla gerçekleştiririz. Proje hizmetlerimiz şu kategorilere ayrılır:          

1- Etüt Çalışması ve Ön Proje: Kesin gereksinim programlarının alan verilerine dayandırılması ile oluşturduğumuz; planlama/tasarım/proje alanı ile ilgili yapılacak işlemleri ve önerileri; ekonomik ve benzer faktörler bazında da karşılaştırmalarını kapsayan; alanının niteliğine göre her ölçekte çizilebilecek şema, grafik, açıklama ve raporları ile bu verilere göre düzenlenebilecek, plan, kesit ve görünüşlerle fikir ortaya koyan taslak proje veya etütlerimizdir.

2- Kesin Proje: Planlama/tasarım/proje alanının büyüklüğü ve niteliğini göz önüne alarak, her ölçekte çizilebildiğimiz; onanmış ön proje doğrultusunda ve varolan yasal prosedürlere göre uygulanabilirliğini ortaya koyduğumuz, tasarım ve yapılanmaya dair kesin çözümlerimizdir.

3- Uygulama Projeleri: Planlama/tasarım/proje alanının onanmış kesin projesinin uygulanabilmesi için gerekli tüm verileri kapsar. Yapısal, bitkisel uygulama özelliklerini; kod ve ölçülerini; yapı ve çevresinde yer alan tüm donanım sistemlerinin projeyi etkileyen bütün elemanlarını; alt yapıya ilişkin çözümleyici bilgilerini; sistem detaylarının üretim ve uygulamaya yönelik önerme ve referanslarını; kullanılan malzemenin nitelik ve özelliklerini içeren; büro veya şantiyelerde her türlü yapım ve uygulama aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve yeterlilikte; kolaylıkla anlaşılabilir çizim teknikleri ile hazırlanmış projelerimizin bütünüdür.

4- Detay Projeleri: Peyzaj uygulama projelerimizde yaşama geçirdiğimiz, kullanımların gerektirdiği her türlü yapısal/bitkisel donanım ve donatılara ilişkin; yapım ve üretim tekniklerine yönelik bilgileri her türlü tanımladığımız ve ölçülendirdiğimiz görsel anlatımlarımızdır.  


Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş